Trang chủ VPS - Webserver

Thêm vào 2024-05-29

FFmpeg là một thư viện phần mềm mạnh mẽ dùng để xử lý video và âm thanh. Để cài đặt FFmpeg trên CentOS và xác định đường dẫn của nó, bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây.Bước 1: Cập nhật hệ thốngTrước khi cài đặt bất kỳ phần mềm nào, bạn nên cập nhật hệ thống để đảm bảo rằng tất cả các gói đã được cập nhật:sudo yum update -yBước 2: Thêm...

Đọc thêm
Thêm vào 2024-05-23

tạo cron job không lưu log wget -q -O - https://xxx.com > /dev/null 2>&1

Chưa có bài viết, cần thêm trợ giúp?

Gửi yêu cầu hỗ trợ

Chat Đang online
Vui lòng đăng nhập